Welkom op de website van basisschool Het Baken in Werkendam
 
Belangrijke documenten
Schoolondersteuningsprofiel 2018 - 2022
Schoolgids 2016 - 2018
Protocol medicijnverstrekking
Vervoersprotocol
Jaarkalender 2018 - 2019

Bakenpraat 2 oktober 2018
Uitleg Kanjertraining
Kindpakket

 
Belangrijk:
Gezien de nieuwe wet op de privacy publiceren wij geen foto's van kinderen meer op de website. Foto's worden vanaf nu verzonden via Parro.
Vanaf de herfstvakantie krijgen wij een nieuwe, geheel herzien website.


 

Het Baken    Koelemaaier 1   4251DT   Werkendam   0183-501486   school@pcbshetbaken.nl